ورود کاربر
چهارشنبه 1 شهريور 1396

مکان کنونی شما در سایت

فرم ثبت نام نخبگان
فرم ثبت نام کارگاه علمی-آموزشی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
1- مشخصات فردی
نام: *  
نام خانوادگی: *  
نام پدر: *  
محل تولد: *  
کد ملی: *    
شماره شناسنامه: *  
محل صدور: *  
تاریخ تولد: * (فرمت تاریخ 1394/01/31می باشد)  
وضعیت تاهل:*  
تعداد فرزند:
شغل:*  
نام محل اشتغال:*  
آدرس محل کار:
تلفن محل کار:
آدرس محل سکونت: *  
تلفن محل سکونت: *  
تلفن همراه: *  
آدرس پست الکترونیک: *    
2- مدارک و رشته تحصیلی خود را عنوان فرمائید
مقاطع تحصیلی
رشته تحصیلی
سال شروع
سال پایان
3- لطفا خلاصه ای از سوابق فعالیت های اجتماعی،سیاسی،فرهنگی و آموزشی خود را ذکر نمائید.
4- لطفا در صورتیکه در دوره های انتخابات گذشته مجلس،شورای شهر یا دیگر نهادهای صنفی و مردمی کاندیدا بوده اید جدول ذیل را تکمیل نمائید.
عنوان انتخابات
شهرستان
استان
سال
توضیحات
5- لطفا حداقل سه مورد از مسئولیت های خود در سالهای اخیر را ذکر نمائید.
مسئولیت
تاریخ شروع
تاریخ اتمام
وزارتخانه/سازمان/موسسه
واحد مربوطه
6- لطفا علاقه مندی خود در نوع همکاری را براساس اولویت در زمینه های زیر معین کنید.
اولویت 1:
اولویت 2:
اولویت 3:
اولویت 4:
اولویت 5:
اولویت 6:
اولویت 7:
اولویت 8:
اولویت 9:
اولویت 10:
اولویت 11:
اولویت 12:
اولویت 13:
اولویت 14:
اولویت 15:
اولویت 16:
7- مدارک ضمیمه
بارگذاری عکس پرسنلی: * (فرمت تصویر jpg و حجم آن حداکثر 50 کیلو بایت باشد)    
بارگذاری تصویر کارت ملی: * (فرمت تصویر jpg و حجم آن حداکثر 150 کیلو بایت باشد)      
بارگذاری تصویر صفحه اول شناسنامه: * (فرمت تصویر jpg و حجم آن حداکثر 150 کیلو بایت باشد)      
بارگذاری آخرین مدرک تحصیلی: * (فرمت تصویر jpg و حجم آن حداکثر 150 کیلو بایت باشد)